Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Djed Božičnjak| |Djed Mraz|

Ako vam je Baba Chagaloo bio čudan, probajte onda ovo. Na jednom pacifičkom otočju zovu ga Kanakaloka (Kana Kaloka). O kojem je otočju riječ?

HAVAJI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)