Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Alex Raymond|

Alex Raymond 1934. počinje sa radom na jednom od najpoznatijih SF strip serijala svih vremena. Radnja se dešava na planetu Mongo, gdje završava ekipa sa Zemlje, a u kojoj je glavni lik osoba koja daje ime cijelom serijalu. Uz njega su njegova djevojka Dale Arden, te znanstvenik Hans Zarkov. Kako se zove ovaj strip?

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)