Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

American idiot, Basket Case, 21 Guns, Good Riddance i Boulevard of Broken Dreams su hitovi američkog glazbenog sastava čije se ime uklapa u ovu grupu pitanja. Tko su oni?

Green Day

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)