Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Američki filmski institut je 2005. godine izabrao 100 najbitnijih filmskih citata u američkim filmovima. Jedan film je na toj listi sa čak šest poznatih citata. Jednog od njih izgovara legendarni lik Rick Blaine: „We’ll allways have Paris.”  O kojem filmu je ovdje riječ?

CASABLANCA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)