Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Anthony Daniels|

Anthony Daniels engleski je glumac i mimičar. Proslavio se na filmu i to jednom ulogom koju će ponavljati u nizu filmova. O kojoj je to ulozi riječ?

C – 3PO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)