Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Atomium, spektakularna građevna koja predstavlja 9 atoma željeznog kristala smjestio se u jednoj europskoj prijestolnici. O kojem je gradu riječ, i koja je druga glavna turistička atrakcija u njemu?

BRUXSELLES I MANNEKEN PIS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)