Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Koprivnica|

Autor čije ime tražimo u ovom pitanju pisao je sjajnu književnost za djecu i mlade. Rođen je pored Koprivnice 1939., a preminuo je prošle godine. Najpoznatija djela su mu Bila jednom jedna plava, Šarabara, Kad sam bio odrastao, Druge i treće priče, 3čave pjesme, i mnoge druge. Kako se zvao ovaj koprivnički genijalac?

PAJO (PAVAO) KANIŽAJ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)