Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Avionski promet megagradova prerastao je opseg jednog, a nekad i više aerodroma, tako da je teško danas naći velegrad sa samo jednom internacionalnim zračnom lukom. U ovom primjeru glavni aerodrom Pariza je Charles de Gaulle, drugi po prometu u cijeloj Europi prošle godine. Ali, i drugi pariški aerodrom je u 15 najužurbanijih u Europi. Kako je ime te zračne luke?

ORLY

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)