Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Bacačke discipline i rekordi u njima, uvijek se vežu za Istočni blok, i nad njima vječno stoji sumnja dopinga. Ipak, u muškoj konkurenciji, jedan od njih drži američki atletičar. Riječ je o Randyu Barnesu, i rekordu iz 1990. godine. U kojoj disciplini Barnes drži svjetski rekord?

BACANJE KUGLE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)