Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Batman| |Bruce Wayne|

Batmanov stvarni indetitet je Bruce Wayne, američki je milijunaš (kasnije milijarder), industrijalist i filantrop. Svjedočivši ubojstvu svojih roditelja kao dijete, zaklinje se na osvetu i borbu protiv kriminala. Kako su se zvali mama i tata Wayne?

Thomas i Martha

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)