Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Bez obzira na pravnodržavni status, Kosovo ima svoju zastavu. Na plavoj podlozi, u sredini je smješten žuti ( zlatni) zemljovid Kosova, a iznad njega su postavljene bijele zvijezde, koje simboliziraju najveće nacionalne zajednice na Kosovu. Koliko je tih zvijezdi na kosovskoj zastavi?

ŠEST

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)