Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Bez obzira što je bio liječnik, ovaj Englez bio je i plodonosan pisac. Ipak, neće ga se u široj javnosti pamtiti ni po tom segmentu, već kao sjajnog glumca. Naime, bio je član Letećeg cirkusa Montya Pythona, i pisac mnogih od njihovih nevjerojatnih skečeva. U njihovim igranim filmovima glumio je Briana u Life of Brian, a bogami i kralja Arthura u Holy Grailu. Kako se, imenom i prezimenom, zvao, ovaj prerano preminuli, liječnik?

GRAHAM CHAPMAN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)