Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Bez obzira što je u Europskoj Uniji, Mađarska je izvan Eurozone, i zadržala je svoju forintu kao sredstvo plaćanja. Na koju manju jedinicu, poput naših lipa, se dijeli mađarska forinta?

FILER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)