Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Bilo je neminovno da portugalski moreplovci kad tad stignu do krajnjeg juga Afrike, i time dokažu da postoji mogućnost plovidbe sve do Indije. To će 1497. g. dokazati ekspedicija Vasca de Game, ali to nije važno za ovo pitanje, koje glasi: kako se zvao portugalski istraživač koji je 1488. godine prvi došao do krajnjeg juga Afrike, do Rta Dobre Nade?

BARTOLOMEU DIAS (DIAZ)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)