Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Bratislava je glavni grad Slovačke. Kroz ranija razdoblja hrvatske povijesti ovaj grad je u Hrvatskoj imao i drugo ime. Koje?

Požun

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)