Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Brian Boitano|

Brian Boitano jedna je od legendi američkog sporta. Kojim se to sportom Boitano bavio, te u kojoj se crtanoj seriji on pojavljuje kao superheroj?

umjetničko klizanje i South Park

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)