Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Čak četiri europske države imaju valutu vrlo sličnog imena. Riječ je o Rumunjskoj, Bugarskoj, Albaniji i Moldaviji. Ime valute je troslovno, a razlikuje se samo u zadnjem slovu. Koja su prva dva slova, ista u valutama svih ovih država?

LE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)