Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Crvana zemlja je jedan od najvažnijih vojnih poligona u republici Hrvatskoj. Pored kojeg se grada on nalazi?

Knin

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)