Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Crvena prašina je hrvatski film koji je svjetlo dana ugledao 1999.. Tematika je kriminalistička i smještena je u zagrebačku suburbiju 1990. godine. Kako se zove režiser ovog filma?

Zrinko Ogresta

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)