Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Crveni đavoli je nadimak koji uvijek vežemo za ManU. Međutim, postoje i reprezentacije koje zovemo ovako. Jedna je europska, Belgija, a druga je njena “prijateljica” iz Afrike. Koju reprezentaciju, uz Belgiju, nazivaju Crvenim đavolima?

CONGO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)