Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Daleko najpoznatiji brod svih vremena bio je Titanic. Nakon sudara sa santom potonuo je na svom prvom putovanju, 1912. godine. I sad bi savršeno pitanje bilo: imena, kolege, imena. Međutim, probat ćemo s nečim drugim. Kako se zvao brod koji je prvi stigao u pomoć preživjelima sa Titanica?

CARPATHIA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)