Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Dat ću mu ponudu koju neće moći odbiti, izgovorio je Marlon Brando, glumeći jednog od najpoznatijih filmskih kriminalaca svih vremena. Koji filmski lik, izgovara ovu rečenicu?

VITO CORLEONE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)