Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Denzel Washington| |Filmska nagrada Oscar|

Denzel Washington dobio je Oscara za glavnu mušku ulogu u filmu Dan obuke. Međutim, on je vlasnik i Oscara za sporednu mušku ulogu, kojeg je dobio 1989. godine za ulogu vojnika Tripa u ratnom filmu. Kako se zove ovaj film?

GLORY (RAT ZA SLAVU)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)