Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Dječaci, splitski bend u pjesmu su stavili gradsko groblje Lovrinac. Međutim, nisu oni jedini muzički sastav sa ovih prostora, koji je učinio nešto slično. Puno prije njih, Zabranjeno Pušenje je koristilo ime sarajevskog groblja u jednom od svojih prvih hitova. O kojem groblju je riječ?

BARE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)