Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Djed Božičnjak| |Djed Mraz|

Djed Mraz, Djed Božićnjak, Santa Clause, Kris Kringle, samo je dio imena u svijetu i kod nas koja sa ponosom nosi debeli čudak u crvenom. Kako Mraza zovu Talijani?

BABBO NATALE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)