Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |County| |Dolly Parton|

Dolly Parton country diva, jednako je poznata po svom glasu kao i po svojim estetskim operacijama. Posebice po operaciji kojom je povećala grudi. O njima voli govoriti kao o curama ( girls), a manje je poznato da ima i nadimke za svaku ponaosob. Koji su to nadimci?

SHOCK AND AWE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)