Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Dosta često mnogi aerodromi uzimaju imena po samim gradovima koje obslužuju. E ovdje nije riječ o jednom takvom. Jednostavno pitanje: u koji grad ste sletili ako ste došli na aerodrom Marco Polo?

VENECIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)