Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Dosta komplicirana zastava. Dva puta se ponavlja trobojnica crne, žute i crvene boje, a na sredini, u bijelom krugu je bjelolici ždral, simbol ove države. Koja se to država ponosi bjelolicim ždralom?

UGANDA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)