Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Drugi legendarni britanski brod bio je HMS Endeavour. I to zbog kapetana čija su putovanja i istraživanja proslavila i njega i njegov brod. Naravno, riječ je o Jamesu Cooku. Jedno od tih putovanja stajat će Jamesa glave. Na kojem otočju je kapetan Cook poginuo?

HAVAJI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)