Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Dva brata, Mirko i Stjepan, stavila su Hrvatsku na kartu velikih istraživača. Na prijelazu 19. u 20. st. , ovi pustolovi su krstarili neistraženim područjima Afrike i Južne Amerike. Riječ je, naravno o braći Seljan. Tijekom putešestvija, za guvernere južnih pokrajina svoje države, postavio ih je kralj Menelik II. Koje afričke države je Menelik II bio kralj?

ETIOPIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)