Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Dva najpoznatija filmska psa su Lesi i Rin Tin Tin. Lesi je vjerni škotski ovčar. Koje je pasmine Rin Tin Tin?

NJEMAČKI OVČAR

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)