Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Dva najpoznatija tipa gripe su svinjska i ptičja. Uzročnici i jedne i druge su virusi koji se označavaju šifrom od dva slova i dva broja. Koji će se iznos dobiti ako zbrojimo sve brojeve u imenima oba ova virusa?

H5N1 i H1N1
5+1+1+1=8

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)