Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Dvije američke muzičke dive na početku su karijere nastupale u duetima sa svojim muževima. Riječ je o Tini Turner i Cher. Kako su se, imenom i prezimenom, zvali njihovi muževi?

IKE TURNER I SONNY BONO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)