Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Petar Kočić|

E sad pitanje za one malo starije. Riječ je o imenu Kočićeve pripovjetke o istoimenom biku. U priči se sve vrti o borbi lokalnog bosanskog bika i carskog bika Rudonje. Kako se zove ovaj bik Bosanac?

Jablan

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)