Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Engleski pjesnik čije ime tražimo u ovom pitanju naukovao je za liječnika. Na sreću svjetske poezije, prevladala je želja za književnim radom. Pisao je ode, sonete, pripovijesti u stihu, poeme, pa čak i drame. Veći dio opusa napisao je u samo pet godina, jer 1821. godine umire od tuberkuloze sa samo 26 godina. Kako se zvao ovaj engleski romantik, čija su najpoznatija djela Oda slavuju, oda Jeseni, te poeme Endimion i Hiperion?

JOHN KEATS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)