Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Ernesto Che Guevara|

Ernesto Che Guevara jedno je od najupečatljivijih lica dvadesetog stoljeća. U kojoj zemlji je rođen Che, a u kojoj je nesretno skončao?

ARGENTINA I BOLIVIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)