Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Europa druge polovice 19. stoljeća naprosto je gutala sve izvještaje o afričkim istraživanjima. Međutim, najveće zanimanje je polučila velika potraga za jednim od najvećih istraživača Afrike, dr. Livingstonom. U potragu se na kraju uključila i ekspedicija financirana novcem njujorškog Heralda. Oni na kraju, 1871. godine nalaze Livingstonea u Ujijiu. U tom trenutku vođa ekspedicije izgovara poznate riječi: Dr. Livingstone, I presume? Kako se zvao ovaj američki istraživač?

HENRY MORTON STANLEY

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)