Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Film koji baš i nema neku standardnu božićnu radnju, osim što je biće koje je jedan od glavnih likova filma, bilo božićni poklon. Kako je tom biću ime, ako znamo da ga ne smijemo zaliti vodom, te da ga nikako ne smijemo hraniti poslije ponoći? PAŽNJA: Tražimo vlastito ime, a ne skupno

GIZMO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)