Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Bitange i princeze| |Mile Kekin|

Film za odrasle kojeg u ovom pitanju iznajmljuje Saša, inspiriran je ratnim srpskim filmom iz devedesetih, sa Nikolom Kojom u jednoj od glavnih uloga. Koji to film traži Sale?

LEPA SEKA LEPO GORE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)