Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Fobije|

Fobije su nešto što nas danas okružuje. Dvije od čudnijih, a poprilično sam siguran da ih, barem djelomično, i ja imam, su kaliginefobija i cenosilikofobija. Čega se to plaše kaliginefobičari, a čega praznog cenosilikofobičari?

LIJEPE ŽENE I PIVSKA ČAŠA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)