Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Frank Sinatra bio je poznat po boemskom životu, tako da ne čudi njegova “biblijska” izjava: Alkohol je možda najgori čovjekov neprijatelj, ali biblija nas uči da volimo svoje neprijatelje. Način života koji je njegovao nije bio stran ni njegovim najbližim prijateljima, Dean Martinu i Samy Davisu jr.. Njihove zabave u Vegasu i dan danas se smatraju legendarnima. Kako su tu skupinu zabavljača zvali mediji?

THE RAT PACK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)