Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Frida Khalo| |Meksiko|

Frida Khalo, je jedna od najvećih umjetnica Meksika. Međutim, isto to možemo reći i za njenoga muža. Ovaj aktivni komunista najpoznatiji je po izradama monumentalnih murala, najčešće u domovini Meksiku. Kako se on zvao?

DIEGO RIVERA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)