Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Godina je 1402., a mjesto događanja Angora u Maloj Aziji. S jedne strane je turska armija na čelu sa Bajazidom, dok su sa druge strane Mongoli. Tko vodi moćnu mongolsku vojsku?

TAMERLAN (TIMUR LENKA)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)