Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Škotska|

Godine 1888. jedan je škotski veterinar napravio gumu punjenu zrakom za bicikl svog sina. Kasnije je pokušao komercijalizirati ovaj pronalazak ali bez većih uspjeha. Tek nakon njegove smrti gume punjene zrakom iz kompanije i niza tvornica koje nose njegovo ime, postaju standard u auto i biciklističkoj industriji. Ovaj se Škot zvao John. Koje mu je bilo prezime?

Dunlop

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)