Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Godine 1985. palestinski teroristi otimaju brod na liniji Aleksandrija Ashdod. Na kraju je sve završilo sa jednim ubijenim taocem, i povratkom broda u Egipat, gdje teroristi vraćaju brod u zamjenu za slobodan prolaz do Tunisa. Kako se zvao talijanski brod kojeg su oteli Palestinci?

ACHILLE LAURO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)