Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Godine 2019. svjedočimo i nesvakidašnjoj splitskoj glazbenoj suradnji. U pjesmi Pasta Italiana surađuju nezaobilazni Tonči Huljić, Vojko V iz Dječaka i još jedan reper. Koji?

Krešo Bengalka

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)