Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Gola Maja je prvi, u prirodnoj veličini potpuno profani ženski akt u zapadnjačkoj umjetnosti, bez pretenzija na alegorijski ili mitološki smisao. Kako se zove španjolski umjetnik koji ju je naslikao?

Francisco Goya

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)