Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Gradnja ove kaznionice počela je 1825. i trajala do 1828. Trebala je biti uzor modernoga koncepta kažnjavanja kriminalaca, a tijekom vremena postala je poznata po strogoj disciplini i teškim uvjetima robijanja. Smještena u državi New York, u predgrađu grada Ossininga. Kako se zove ova kaznionica?

SING SING

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)