Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Green Lantern je strip junak iz DC Comics univerzuma. O njemu je 2011. godine snimljen i film. Kako se zove glumac koji glumi Zelenu svjetiljku u njemu?

Ryan Reynolds

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)