Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Grupa Magazin je neizostavno ime hrvatske estrade. Huljić i ekipa stvorili su mnoštvo hitova koje je izvodio niz pjevačica. Kako se zove trenutna pjevačica, te ona koja je pjevala u Magazinu prije nje?

IVANA KOVAČ I ANDREA ŠUŠNJARA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)